Anna-Karin Törnqvist leder sina medarbetare mot ett nytt sätt att arbeta för att minska hoten på avdelningarna inom psykiatrin i Värmland.

En utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete gavs till personalen samt att modellen patientnära vård användes. 

Vi försöker förutse vad som håller på att hända och tar fram en struktur för hur vi kan lugna ner patienten utan behov av ett akut ingripande.

Anna-Karin Törnqvist tycker att de är på väg att bli en arbetsplats där patienten står i centrum. Hon har hela tiden vetat att det var den rätta utvecklingen.

Läs mer hos Vård Fokus. Tack vnv för tipset!

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2015-05-10 16:01
Det är säkert i början av inläggningen som risken är störst innan antipsykotikan har effekt. Sedan kan det finnas en riskgrupp, som inte får effekt av antipsykotika och kan bli farliga därför. Antipsykotika har mycket snabb effekt mot agressivitet och fientlighet inom några dagar. Bäst effekt har Clozapine och Zyprexa. Skulle gissa att Zyprexa är bästa valet på avdelningar för att minska aggressivitet under vårdtiden. Zyprexa var förr största preparatet inom kriminalvården.

En sak som kan ge psykoser och våld är psykosframkallande droger, som t.ex amfetamin och kokain. Kanske bäst att drogtesta de som varit hotfulla eller våldsamma. De kan ha smugglat in droger, som de konsumerar på avdelningen. Skulle gissa att hälften av de med psykossjukdom och som är inlagda har missbruksproblem.
vnv
#1 vnv 2015-05-09 20:37
Heja Värmland!! :-)

Du har inte rätt att posta kommentarer