En genetisk studie på svenska tvillingar visade att schizofreni, bipolär, våldsbrott och missbruk var till 53 % - 73 % ärftliga.

Schizofreni gav ungefär 30 % större risk för våld än bipolär.

Vid schizofreni var 67 % av detta orsakat av gemensamma genetiska faktorer hos sjukdomen, missbruk och våld medan siffran för bipolär var 51 %. 

20 % av våldet vid bipolär orsakades inte av genetiska faktorer för missbruk (troligen impulsivitet och aggression vid mani), medan vid schizofreni verkade allt våld  orsakat av missbruksgener.

Det verkar som våldsrisken orsakas av generna för bipolär och schizofreni samt missbruk.

Läs mer hos Translational Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-12-18 18:16
Intressant studie, eftersom det kan gå med gentester kanske förutse individens risk för våld och missbruk. Det kan ge behandlingsmöjligheter som idag saknas. Men mycket forskning återstår. Det känns nu som genforskningen börjar verkligen ge konkreta resultat och komma med ny viktig kunskap, som kan tillämpas dessutom inom psykiatrin. Tidigare har det mer varit att hitta gener som ökar schizofrenirisken 2 gånger och liknande. Inte så upphetsande kanske utan snarare mer frågetecken.

Du har inte rätt att posta kommentarer