Rättspsykiatri

Den psykiska sjukdomen är inte huvudförklaringen till de brott som patienter inom rättspsykiatrin är dömda för — om man frågar dem själva.  

De flesta av dem pekade på alkoholmissbruk som grundorsak till brottet, eller sociala problem som brist på pengar eller bostad.

Andra beskrev känslan av att vara så trängd att det inte finns några handlingsalternativ som orsaken.

Läs mer i Sydsvenskan.                              

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-12-29 14:44
Detta kommer nog som en överraskning för allmänheten, som anser nog sjukdomen, som farlig. Det här motsäger det, men viss koppling kan finnas eftersom genetiska faktorer kan ligga bakom våldet till stor del och även missbruk. Så schizofrenigener kan delvis ligga bakom rättspsykiatrisk vård. Men det finns saker som kan signalera farlighet, som om man är missbrukare eller om man varit våldsam innan insjuknandet eller har första gradssläktingar med våld. Inom den rättspsykiatriska vården kan säkert missbruk behandlas. Det jag undrar över är hur framgångsrik rättspsykiatrisk vård är mot ärftligt våld. Låter lite svårbehandlat.

Rättspsykiatriska vården är långvarig och snittet ligger på 5 år och det är 5 gånger längre än fängelse. Det är ungefär 300 personer med schizofreni, som sitter på rättspsyk av 35000 i Sverige med schizofreni.

Du har inte rätt att posta kommentarer