Karlsborg  

Karin hittade sin man ihjälslagen i hemmet. Förövaren är deras son. Foto: Pernilla Wadebäck/P4 Skaraborg

Psykiatrin skrev ut läkemedel utan att följa rutinen.

Åtta dagar senare dödade sonen sin pappa under en psykos.

Mamman berättar om vårdmissarna som kanske hade kunnat rädda livet på hennes make.

Läs mer hos P4 Skaraborg.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2017-04-23 13:04
Anhöriga bär ofta på schizofrenigener (70%), vilket ger lätt nedsatt kognition och funktionsförmåga. Att föräldrar kritiserar och skäller kan bero på att de inte riktigt orkar med och skället är ett sätt för dem att minska sin arbetsbelastning.
Geta
#3 Geta 2017-04-22 11:28
Sedan har anhöriga också ofta psykiska problem. De kan vara deprimerade och fientliga, då de inte kan härbärgera sina egna känslor. Det smittar och stjäl energi.
Geta
#2 Geta 2017-04-22 09:41
Föräldrarna kan vara besvikna på att deras barn blivit psykiskt sjuk. Det blir en tung börda att bära för den sjuke. Att bo ensam och klara sig själv kan bli en lättnad. En dag måste man ändå klara sig själv. Då är det bra att träna sig på det.
Admin1
#1 Admin1 2017-04-20 19:13
Somliga bor hos sina föräldrar. Jag tror eget boende tjänar alla på. Den med eget boende får träna mer på att klara sig själv och blir friskare. Att bo hos föräldrarna liknar lite mentalsjukhus. Risk att man fastnar i sjukrollen och får svårt att bli friskare. Sedan är det mindre risk för våld mot föräldrarna med eget boende.

Du har inte rätt att posta kommentarer