Att avsiktligt skada sig själv genom att skära sig, bränna sig eller överdosera mediciner är ett allvarligt beteende.

Det kan spegla en önskan att komma bort från smärtsamma känslor, hantera en konflikt eller en önskan att dö.

Tidigare forskning har visat att personer som skadar sig själva löper högre risk att vara våldsamma mot andra, men studierna som gjorts har inte kunnat ge klara svar.

Vi fann i en svensk registerstudie på nästan 2 miljoner personer varav 55 000 vårdats för självskada en högre risk för att bli dömd för ett våldsbrott om man vårdats för självskadebeteende än om man aldrig erhållit vård för självskada.

Läs mer i Läkartidningen.