När räknas en person som begått ett grovt brott som sjuk?

Hur går en sinnesundersökning till och vad innebär det?

- Det finns en klar skillnad. Och det gäller inte enbart vårt sjukhus, utan det är internationellt. Kvinnorna är nämligen betydligt besvärligare och våldsammare än männen på rättspsyk.

Läs mer hos YLE.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2017-05-24 19:16
Egentligen är det bara på rättspsyk, där det finns tid att ge annan behandling än medicin. Medelvårdtiden är 5 år. Tvångsvården varar 3 månader och behandlingar annat än mediciner tar längre tid. Frivillig vård ligger på en månad. Det tar minst 2 veckor att se om antipsykotikan ger effekt.
Geta
#2 Geta 2017-05-20 19:54
Det står att det är svårt att simulera psykisk sjukdom.
björk
#1 björk 2017-05-20 18:04
Det finns juh dem, som, känner, på sej
att ett fängelseliv skulle va för dom.
Så muckar de gräl å tigger hur är det ställt
att på dom premisserna att anstalten skall
förbarma sej om ömkliga, sump råttor!
Att de gör vad som helst för att komma "in",
i finkan, å sen börjar jakter o jakten på den
sjukdoms vinst medicineklient. Bara för
att kunna ha den masken av intervention justice
att allt är förmätet, å man blir en maskerad häx-jägare,
Dömd att dölja det begångna. Så blir man en egen
martyr med lustlakejer å livet blir som en helt ny
konstellation för en råtta och vederbörandes hunger.
Man kan spela rättfärdig å man har ett konciliant
attribut namn som lätt kamouflerar sen kan
man va hur psykopatisk man vill via medel.
Synd bara att det är svår upptäckt att detektera. 8)

Du har inte rätt att posta kommentarer