När räknas en person som begått ett grovt brott som sjuk?

Hur går en sinnesundersökning till och vad innebär det?

- Det finns en klar skillnad. Och det gäller inte enbart vårt sjukhus, utan det är internationellt. Kvinnorna är nämligen betydligt besvärligare och våldsammare än männen på rättspsyk.

Läs mer hos YLE.