Vi hade tillgång till en databas med rättskemiska analysresultat från offer (200) för och förövare (105) av dödligt våld i Sverige under perioden 2007–2009.

Avbruten behandling med antidepressiva läkemedel medförde en sexfaldigt ökad risk att begå dödligt våld.

Avbruten behandling med antipsykotiska eller stämningsstabiliserande läkemedel medförde sjufaldig ökning för att begå dödligt våld.

Förskriven och icke-förskriven användning av GABA-erga läkemedel (bensodiazepiner respektive zopiklon och zolpidem) ökade risken att både begå och falla offer för dödligt våld – fynd som talar för att GABA-erga läkemedel har egenskaper som i sig ökar våldsrisken.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2017-06-25 13:46
Läs här:
Missbruk av bensodiazepiner/analgetika kan vara förknippat med annat substansmissbruk. Det kan användas för att motverka utsättningssymtom av andra substanser och lindra abstinens. Vid missbruk av läkemedel kan dessa användas till att förstärka ruseffekterna av annan substans. Kortverkande bensodiazepiner kan tillsammans med alkohol utlösa aggressionsutbrott och våldshandlingar.

http://www.akademiska.se/Global/Psykiatridivisionen/Beroende%20och%20neuropsykiatri/Dokument/Lakemedelsprogrammet.pdf
Undrande
#4 Undrande 2017-06-24 02:54
Det låter som politiskt dravel. Benz är nog ingen favorit hos missbrukare egentligen, vad skulle poängen vara med att ta dem? Däremot är vissa personligheter mer våldsbenägna och nonchalanta? Missbrukare är ju inte de som fått recept, speciellt inte om de tagit ordinerad eller iaf rimlig dos.
Men det är klart, tillhör man de som tar Fluranitrazepam för att råna banker så. När jag åt denna så märkte jag att mitt humör förändrades och jag blev mer "våldstänkande". Förbannad.
Jag vet inte riktigt vad de slösat bort tiden för att visa dravel här. Vidare så verkar det ju vara väldigt farligt att sluta med antideppresiva, bör man då förskriva dessa så rikligt? Det är ju många på Viska som tagit alla möjliga Benz och säkert har någon, eller några fått problem, de flesta har det inte.
Admin1
#3 Admin1 2017-06-16 22:54
Ja, men för bensodiazepiner var det tvärtom att våldsrisken kom när man tog medicinen. Även Stilnoct och Imovane gav risk.
Geta
#2 Geta 2017-06-16 20:37
Det är när man slutar med diverse psykofarmaka som det finns risker för våldsbrott, då nertryckta känslor kommer fram förstorade. Det är inte säkert att det är ens naturliga tillstånd.
Admin1
#1 Admin1 2017-06-16 19:58
Bensodiazepiner är väl missbrukarnas stora favorit. Missbrukare har förhöjd våldsrisk, så bensodiazepiner kan signalera missbruk snarare än våldsrisk. 75 % av de som får rättspsyk har missbruk. Så minst 75 % av de som använde benso borde vara missbrukare.

Du har inte rätt att posta kommentarer