Risken för självmord är förhöjd den första tiden efter utskrivning från psykiatrisk klinik.

Inom de första 30 dagarna efter utskrivning inträffade totalt 3 695 självmord, vilket motsvarar en incidens på 181 suicid per 10 000 personår (normal personer  1,5–1,7 självmord per 10 000 personår).

Depression (inkl bipolär depression) var både den vanligaste huvuddiagnosen (32 procent) bland dem som dog i självmord och som hade högst självmordsrisk.

Även diagnosgruppen krisreaktioner uppvisade tydligt förhöjd risk för självmord, särskilt bland männen.

Om en självskada eller ett självmordsförsök fanns inom 30 dagar före inskrivningen steg risken för självmord markant i alla diagnosgrupper, i synnerhet vid schizofreni och andra psykostillstånd.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
björk
#2 björk 2019-02-18 12:56
Det simmar i samma båt som
dråplighet. Om det inte nämns får
ungdomar svår tålamod pålägg
värdering åt den Hönö kaka.
Lägg på av en halva lätta, sylt och.
Mjölk på de så inser ni vad ungdomarna.
Går miste
björk
#1 björk 2019-02-18 12:55
Det är generations motsättningar
som präglar en bit & å..
Det är förargligt var det än är.
Men om man ser på Träffpunkter&
dylikt är det ser det även ut så idag.
Att en stab av sallad sitter och
med jämnmod skrockar utan någon
högre substans eller mening.
Det finns dom som har ärligt uppsåt
som är lite yngre dem krossas så lätt
under elefant (den, ene) elefant, foten..
Typ kan ett typiskt resonemang låta
så här.. Hon hen & honom sa att jag
luktar bajs. Och sen tryck kammare
upp vriden till 99% kokande hjärna..
Sen är allt likadant nästa dag.
Det är löjligt istället för att arrangera
ngt bra. Förlitar de sig i blindo av
säg själva vad de just sagt.

Du har inte rätt att posta kommentarer