Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i RSMH

Varje självmord är en tragedi, och samhället måste göra allt för att undvika att någon hamnar i den situationen.

Trots detta utreds självmord allt mer sällan.

Det är dags att återinföra vårdens anmälningsplikt vid självmord och dessutom utöka den till att innefatta även socialtjänsten, skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i Riksförbundet för Social Hälsa, RSMH och Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige på suicidpreventiva dagen 10 september.

Läs mer hos RSMH.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-09-11 19:20
90 % av självmorden är kopplat till psykisk sjukdom. Antag att alla psykiska sjukdomar kunde botas då skulle självmorden minska med 90 %. Slutsatsen är att effektivaste behandlingen mot psykiska sjukdomar kan minska självmorden. Clozapine ges mot självmord vid schizofreni och de kan minska med upp till 80 % då. Idag får 30 % Clozapine.

Du har inte rätt att posta kommentarer