35 masskjutningar från 1982 - 2019 studerades i USA , varav 28 (80 %) hade psykiatrisk diagnos och 18 (51 %) schizofreni.

Av de psykiskt sjuka skjutarna fick ingen medicin eller annan behandling.

Av de 20 masskjutarna som dog själva hade 8 schizofreni.

Läs mer hos HealthDay.