Lovisa Rydén efterlyser ett bättre samtal om suicid.

Ett där man inte lägger ansvaret på den som mår dåligt.

Hon skriver på RSMH-bloggen att det inte är ett val att ta sitt liv, det är ett symptom på att någon mår mycket dåligt.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2021-10-06 10:22
90 % av självmorden sker hos personer med psykisk sjukdom. Om psykiska sjukdomar försvann skulle 90 % av självmorden försvinna. Detta tyder på att dagens behandling av psykiska sjukdomar är otillräckliga för att minska på självmordsrisken. Troligen måste mer forskning satsas på självmord.

Du har inte rätt att posta kommentarer