Den 23 mars håller Staffan Hammarbäck ett föredrag om sitt avhandlingsarbete, Ambulanssjukvård vid suicidalitet

Staffan Hammarbäck är specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvården i Sörmland, samt doktorand i vårdvetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Läs om hur du anmäler dig till den digitala föreläsningen

Kommentarer   
björk
#1 björk 2022-03-07 09:37
Jag gormade, och väsnades, men, fick,
nobben, det var min inträdes biljett,
till PIVA, korttids boende, senare LSS-boende.
Jag vet jag har sagt de förr. Men rödlök.
Dem pratade om rödlök.
Om hen tolkade mej rätt. Hen tolkade mej alldeles fel.
Typ schasade ut mej.
Solen sken folk gick lätt klädda. Taxi föraren vart glad.
Sen kom jag ensam till psyk akut.
Jag traktade efter en vakt. Gick in på en avd med cancer.
Sjuka barn och försökte få tag i någon vakt. Utbudet var sonika
klent. Till sist medlade jag med en vakt. Sen blev jag då bältad
vilket jag såg som en förmån. En scratch en start av den lilla
som var jag. Hen var egentligen jävligt fräck hen som vakade
dem 7 minuterna. Men en ambulans där hade varit guld.

Du har inte rätt att posta kommentarer