Den som drabbas av psykos behöver tidigt få medicinska, psykologiska och sociala insatser för att kunna återhämta sig, men stödet som finns är ofta svårt att överblicka. Hur ska psykiatri, socialtjänst, arbetsförmedling och fler aktörer samverka så att Socialstyrelsens riktlinjer förverkligas?

Sveriges läkarförbund i samarbete med Natur & Kultur
Datum: 3 juli 
Tid: kl. 09.50 – 10.40
Plats: Slottsterrassen 6, Visby

Medverkande:

  • Johan Cullberg, professor i psykiatri/författare
  • Sofia Rydgren Stale, psykiater, andre vice ordförande, Sveriges läkarförbund
  • Pontus Strålin, med.dr, överläkare vid Psykosprogrammet, Psykiatri Sydväst, Stockholm

Läs mer på lakarforbundet.se

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-06-27 19:50
Citat:
"Varje år insjuknar 1 500–2 000 personer i psykos i Sverige. Förutom det stora lidande det innebär för den sjuke och närstående är sjukdomen mycket kostsam för samhället, men i ett tidigt skede av psykossjukdom finns stora möjligheter att vända utvecklingen. Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2018 rekommenderar samordnade insatser med läkemedelsbehandling, familjeintervention, psykologiskt stöd för återhämtning och individanpassat stöd till arbete och studier vid förstagångspsykoser. "

Problemet är att det saknas fungerande mottagningar i landet för nyinsjuknade i psykos. Det är det de vill förändra.

Det som också är viktigt är depåinjektioner till nyinsjuknade, men också ACT-team för de svårast sjuka. ACT-team jobbar återhämtningsinriktat.

Du har inte rätt att posta kommentarer