Jimmie Trevett

Jag vill skriva några rader om återhämtning och om att ta tillbaka makten över sitt eget liv.

Återhämtning är så viktigt och centralt för att förändra synen på psykisk ohälsa.

Själva tankesättet har betytt att det är möjligt att kasta kronikerbegreppet över bord.

Psykisk ohälsa kan istället ses som en del av livet och som något alla kan återhämta sig ifrån.

Även personer med lite svårare psykisk ohälsa kan återhämta sig stegvis.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2020-11-30 14:20
Det viktigaste för återhämtning är att undvika återfall i psykos för om första psykosen tar 6 månader att återhämta sig från tar återfallet det dubbla osv. För att nå dit måste nog nyinsjuknade få depåinjektioner för då minskar antalet psykoser. Sedan informationsträffar som apoteken ger om medicineringen. Visst kan psykiatrin ge detta, men det brukar aldrig bli av. Apoteken har inga extra uppgifter egentligen än just detta. Apoteken borde också kolla att antipsykotika uthämtas och påminna om det. Att efter många år börja prata om återhämtning har knappast någon effekt. Man är för sjuk då. Att försöka minska på missbruk är också viktigt. Missbruk försämrar den psykiska hälsan.
Geta
#1 Geta 2020-11-30 13:07
Lättare sagt än gjort!

Du har inte rätt att posta kommentarer