För RSMH:s andre vice förbundsordförande, Åsa Höij har det varit viktigt med förebilder för att hitta sätt att återhämta sig från sin schizofrenidiagnos.

Hör henne berätta om sin återhämtningsresa i Radio Galen.

Läs mer hos RSMH.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2021-07-21 18:38
Det är 1,4 % som återhämtar sig per år vid schizofreni. Bäst är nog depåinjektion direkt när man insjuknar och sedan missbruk är viktigt att undvika. Att få psykosociala behandlingar, som sjukdomshantering och familjeutbildning minskar också antalet psykoser och ger minst en halvering.
Geta
#1 Geta 2021-07-21 14:40
Har hon inte tidigare haft diagnosen schizoaffektiv? Det är en viss skillnad med bättre prognos.

Du har inte rätt att posta kommentarer