Fontänhusmodellen är en psykosocial arbetsinriktad rehabilitering som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning.

Medlemmarna deltar frivilligt i den arbetsinriktade dagen, som erbjuder ett varierat utbud av arbetsuppgifter, men också sociala och kulturella aktiviteter.

Fontänhusen erbjuder dessutom ett framgångsrikt program som hjälper medlemmar att återgå till arbetsmarknaden eller utbildning.

Investeringen i ett fontänhus kan minska utanförskapskostnaderna med omkring 160 000 kronor/år och individ redan första året och generera en vinst för både staten, regioner och kommuner inom cirka 6 månader.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer