smartphone

I USA har ett institut fått anslag för att förbättra vården vid schizofreni genom utbildning av vårdpersonal och nya behandlingsstrategier.

Patienterna kommer att få utbildning om läkemedel, webbaserad patient- och familjeutbildning, webbaserad KBT och webbaserade verktyg för att bevaka sitt mående.

Smartphone-appar kommer användas för interaktiva meddelande för att medicinen skall tas, motverka hallucinationer och förbättra socialt stöd.

Ny teknologi för att underlätta att medicinen tas kommer att användas.

Målet för programmet är att förbättra behandlingsresultat, livskvalité och nöjdheten hos patienterna samt att sänka vårdkostnaderna genom färre inläggningar.

Läs mer i EurekAlert.

Kommentarer   
Vatten
#1 Vatten 2012-06-26 22:55
Mycket bra, ser att socialstyrelsen också intresserat sig mer för praktisk återkoppling kring personernas verkliga hälsa. Vilket bland annat kan ses på schizofreni (https://vimeo.com/channels/352862) kanalen och schizofreni gruppen (https://vimeo.com/groups/146930) på video

Du har inte rätt att posta kommentarer