Uppdaterad: 7 oktober 2017

 

Appar är små dataprogram för smartphones eller surfplattor för självhjälp vid schizofreni, men kan också komma att användas av psykiatrin, så du får en psykiater eller psyksjuksköterska i mobilen. Därför tros de bli mycket viktiga i uländer, där brist på psykpersonal råder – ett land i Afrika saknar helt psykiater. Världshälsoorganisationen WHO säger att det är viktigt att stödja appars användning i självhjälpen mot sjukdomar. 

Appar kan bli viktiga i Sverige vid schizofreni och inte bara mot psykossymptom utan också mot ångest, ångestsjukdomar, missbruk, depression, dålig sömn och kroppsliga sjukdomar, som också ofta förekommer samtidigt. 

Stora fördelen med appar är att de kan göra att vården du ger dig själv blir lika bra som på sjukhus. Samtidigt finns begränsningar vid nedsatt funktionsförmåga kan det bli svårt att hjälpa sig själv t.ex boendestöd/gruppboende, som idag 45 % behöver. Undersökningar tyder också på att resultatet blir bättre om personal från psykiatrin hjälper till med apparna. Därför kommer inte appar innebära en revolution men troligen göra att de flesta mår bättre, därför att apparna kommer utöka och förbättra självhjälpen. Appar kan också ge utbildning, som patientutbildning och familjeutbildning, som bara några procent får idag. 

En studie av litteraturen 2015 på schizofreniappar hittade 5 vetenskapliga studier och 92 %, som fick apparna använde dem 85 % av studietiden och upplevde dem positiva på en rad olika sätt och användarna var i huvudsak positiva. Läs mer här

PTSD Coach är en app mot PTSD, som i en mindre studie hjälpte 80 %. Den togs fram för vid PTSD behövs hjälp snabbt t.ex i snabbköpskön.

En utvärdering av 9 studier på appar mot ångest visade att de gav liten till moderat effekt och att effekten varierade mellan olika appar. Läkemedel mot ångest ger ofta bara moderat effekt. 

De appar som finns kan ge information om schizofreni, mäta symptom, behandla symptom med självhjälpsråd, ge besked om risk för återfall i psykos, skapa kontakt med andra med schizofreni och också mäta hur aktiv man är under dagen och rapportera det till psykiatrin samt förbättra kroppslig hälsa. Men många andra möjligheter finns. 

Positivt med appar är att hjälpen och effekten fås direkt vid symptom och efteråt kan effekten mätas. Hjälpen kan därför skräddarsys efter symptomen och om effekten sedan mäts och lagras finns möjligheten att avgöra vilken självhjälp som fungerar bäst och ta fram den effektivaste självhjälpen. Appvård har hög potential. 

Idag finns massor av appar mot psykiska sjukdomar, men få av apparna är kliniskt testade och saknar därför bevisad effekt. Betygsättning och användarkommentarer finns dock och kan ge viss aning om effekten. Å andra sidan är inte heller självhjälpsböcker kliniskt testade och ingen klagar på dem som självhjälp. 

För schizofreni pågår större kliniska tester av några appar och om effekten blir god, kommer troligen psykiatrin världen över att utveckla appar, testa och tillhandahålla dem. Det finns indikationer att appar har ganska stor placebo effekt, men det har också läkemedel.

Ett problem med appar med bevisad effekt är att de kan bli dyra på grund av dyra tester. Kan begränsa användningen och leder till att psykiatrin måste bekosta dem eller så används otestade appar, som är gratis. Apparna som görs av privata företag blir troligen inte gratis. 

Ett problem är också att de flesta appar är på engelska, som vissa har problem med att förstå efter insjuknandet. Eftersom 50 % inte kan följa ordinationen av läkemedel kan liknande förväntas av appar, när de får större användning. En liten grupp hatar psykiatrin och för dem kan appvård vara särskilt positivt. 

Men det kommer att ta tid att skaffa kunskaper om apparna och ge dem rätt innehåll. Troligen kommer patienterna använda appar mycket tidigare än psykiatrin om inte Socialstyrelsen kommer med information och rekommendationer. 

Appar för smartphones kan köras i vanlig dator. ARC Welder, som är ett tillägg till webbläsaren Chrome är enklast att använda och finns här. Programmet Bluestack ger möjlighet att köra mobilappar med vanlig PC och finns här

Självhjälp: 

 • Idag finns mot två appar med vissa klinisk tester:

  Idichotic för Iphone mot röster och Peak appen för att förbättra kognitionen.

  Getting Better 24/7 finns för schizofreni (android) och (iphone)

  Android appen My Journey vid tidiga tecken på första psykosen.

  Appen Menthal Health Recovery Guide för återhämtning från psykisk sjukdom. 

  Appen Lifecnsr för unga från RSMH.

  Appen Matglad finns med matrecept för att underlätta matlagning. 

 • Testa gärna appar, som finns för schizofreni och olika symptom. Det är viktigt att lära sig hantera dem och förstå hur de fungerar. Innan du laddar ner en app kolla användarbetyg och läs användarkommentarer. 

 • Håll utkik om appar mot schizofreni kommer med bevisad effekt. Det är på viska.se du hittar sådan information. 

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2017-12-16 14:49
Här finns en färsk artikel om appar. Det finns chattrobotar som kan samtala med en:
http://www.healthtechzone.com/topics/healthcare/articles/2017/12/15/436029-how-digital-technology-could-close-mental-health-gaps.htm
Ready
#1 Ready 2016-06-04 19:46
Det här är en naturlig utveckling då allt mer blir datahanterat. Hellre en vänlig hjärndöd app än ett levande rövhål.

Du har inte rätt att posta kommentarer