Det danska företaget Monsenso har utvecklat en app för den engelska psykiatrin, som skall minska risken för återfall i psykos hos personer 18 - 24 års ålder med schizofreni.

Appen är baserad på självskattning och övervakning av vårdpersonal. Vårdpersonalen kan via en hemsida följa utvecklingen för patienterna.

De kan upptäcka tidiga varningstecken och tidigt erbjuda behandling.

Patienternas smartphone samlar in data, som automatiskt sänds till hemsidan. Försöksperioden avslutas i år, sedan skall systemet användas av vården. 

Läs mer hos Healthcare Denmark.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-10-20 13:14
Jag tror att appar är det, som idag har störst chans att förbättra schizofrenivården. Det ser annars ganska mörkt ut på förändringsfronten.

Du har inte rätt att posta kommentarer