Appen SlowMo gör en mer eftertänksam och man tänker långsammare, vilket ger fler korrekta tankar.

Att hantera oro lärs också ut.

Appen testas nu kliniskt i England och är den enda appen mot paranoia.

Vid schizofreni drar man ofta förhastade slutsatser och redan efter ett fakta, medan en normal person kräver 4 - 6 fakta för att fatta samma beslut.

Läs mer hos The Argus.

Läs mer på appens hemsida.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2021-07-22 13:03
En granskning av en studie visade att paranoia minskade litet, men effekten kvarstod ej över tid. Däremot var effekten större på vanföreställningar i allmänhet.
https://www.nationalelfservice.net/treatment/digital-health/slowmo-smartphone-app-thinking-biases-paranoia/
Admin1
#2 Admin1 2021-04-13 11:00
SlowMo verkar ge lika bra effekt mot paranoia som KBT enligt en randomiserad studie.

https://www.medscape.com/viewarticle/949102
Admin1
#1 Admin1 2018-02-14 18:28
Spännande att se om det fungerar. Personer med schizofreni drar förhastade slutsatser t.ex efter ett fakta medan en normal person behöver 4-6 fakta för samma beslut. Sådana saker kan ge felaktiga tankar.

Behandlingen MCT metakognitiv träning är något liknande. Enligt författarna bättre än antipsykotika mot vanföreställningar. Enligt den evidensbaserade informationen på NeurA har inte MCT effekt mot vanföreställningar. Tyvärr går appen inte att få tag i för den testas fortfarande. Även appar har placeboeffekt, så det får man ta i beräkning.

Du har inte rätt att posta kommentarer