Promillekollen

Det är skralt med vetenskapliga studier som undersöker nyttan av de hälsoappar som finns på marknaden.

De jämförelser som finns visar att få har effekt på hälsan.

Läs mer i Dagens Medicin.

Läs originalartikeln i Nature.

Du har inte rätt att posta kommentarer