Den amerikanska FOCUS appen mot schizofreni har testats under 6 månader på 367 personer.

Tre gånger per dag kom appen med frågor och gav tips om mediciner, humör, socialt, sömn och röster.

Hälften av användningen var på personens eget initiativ och en fjärdedel skedde på tider då vården inte kan nås.

Appen kan vara bra i områden där psykiatrin inte finns lokalt eller när psykiatrin är stängd för dagen.

Överraskande var att appen använder mer av äldre än av unga.

En ny version av appen planeras med röst och videohjälp för de som behöver mer hjälp.

Läs mer hos Michigan State University.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-01-24 14:03
Appen är nog lite bättre än psykiatrin i och med att den ger självhjälpsråd. Psykiatrin ger sällan det. Så det blir en förstärkt vård. Viskas app är nog mer omfattande än denna och omfattar nästan allt. Här är det mest 5-6 olika symptom man jobbar med.

Viska:s app finns här:
http://www.viska.se/app

Du har inte rätt att posta kommentarer