MKT-appen 

Metakognitiv träning (MKT) har hög till moderat effekt på positiva symptom och vanföreställningar vid schizofreni, men moderat till låg kvalitebevis tyder att effekten kan kvarstå upp till 6 månader efteråt (Schizophrenia Library).

MKT innebär att man tränar sig på att undvika tankefel, som kan leda till vanföreställningar.

En med schizofreni drar ofta snabba och felaktiga slutsatser.

Medan en normal person kräver 5-6 fakta för ett beslut nöjer sig en med schizofreni med ett fakta.

Nu finns en gratis-app för MKT utvecklad av forskare för android och IOS.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-06-12 20:09
För ett par år sedan skrev Schizophrenia Library att MKT saknade effekt, men nu har de ändrat sig och effekt verkar finnas även om effekt efter behandlingen avslutats verkar osäkrare. Om man använder appen kan man fortsätta använda den om symptomen återvänder. Här har appen en fördel framför normal MKT, som ges 10 gånger tror jag.

Du har inte rätt att posta kommentarer