Det krävs en bred och långsiktig satsning för att utveckla och utvärdera digitala appar.

Vårdens professioner bör tillsammans med primär- och sjukhusvård, kliniska forskare, datavetare och regionala läkemedelskommittéer initiera utveckling och forskning såväl lokalt som nationellt.

Huvudmän, forskningsråd och myndigheter bör stå för finansieringen.

Läs mer i Läkartidningen.

En nordisk standard anses bättre för detta i Läkartidningen.