Viska-appen som finns att ladda ner här.

En amerikanska med schizofreni rekommenderar fyra gratisappar

SCZ Health Storylines-appen Du kan spåra ditt humör, mediciner och symtom, samt reflektera över din egenvård och behandlingsalternativ och spara all din information i appen.

WRAP-appen (Wellness Recovery Action Plan)  har bevisad effekt med fokus på självhjälp, återhämtning och långsiktig stabilitet. Du kan skapa din egen WRAP-plan.

The Mighty är den bästa kamratstödappen  för personer som vill komma i kontakt med andra med samma hälsoproblem.

Smiling Mind är en gratis meditationsapp som hjälper dig att träna mindfulness och lära dig att uppmärksamma nuet.

Läs mer i WebMDBlogs.