Uppdaterad: 2 september 2018

ångest

Ångest och depression är de symptom vid schizofreni, som mest negativt påverkar livskvalitén. Egentligen är ångest en uråldrigt skydd för att reagera snabbare på faror. Normalt får folk ångest när de överstimuleras av händelser eller vid obehagliga situationer.

Det kan finnas över 15 olika former av ångest, som kan vara dubbelt så vanliga (38 %) än normalt vid schizofreni.

 • Generaliserad ångest är ständig och överdriven oro i minst 6 månader. 

 • Fobier är ångest över särskilda saker eller situationer. Socialfobi är ångest  när man är tillsammans med andra eller vid framträdanden då andra tittar på en.

 • Paniksyndrom ger återkommande panikattacker med oro eller rädsla, men även andnöd, hjärtklappning, bröstsmärta och kvävning kan finnas. 

 • Agorafobi - torgskräck - är ångest där flykt kan vara svår eller där hjälp saknas.  

Ångest finns ofta tillsammans med depression före den första psykosen. Vid schizofreni uppstår ångest som en del av sjukdomen. Den kan bero på hallucinationer och/eller vanföreställningar, som är skrämmande eller på tankar och känslor, som kan vara svåra att förstå. Nyinsjuknade som får antipsykotika får minskad ångest inom 5 dagar. Kraftig ångest eller oro kan ibland uppstå utan egentlig orsak. Det kan störa insomningen och sömnen, som gör att paranoian ökar.

När somliga förbättras, får de ångest över att de skall försämras.

För vissa blir ångest ett tecken på återfall och de får ångest för att känna ångest. Ångest kan ge mer röster.

Ibland vid hög ångest och mycket positiva symptom kan katatona symptom uppstå, vilket gör att poser intas under lång tid. 

Oro kan vara ett förstadium till förföljelsevanföreställningar och om oron minskas, så kan de också minska.

Ångest kan ibland vara en läkemedelsbiverkan t.ex. för vissa antidepressiva, som Citalopram under de första dagarnas behandling.

Främst äldre, klassiska antipsykotika kan särskilt i högre doser ge en typ av oro och rastlöshet – akatisi. Bland nyare antipsykotika sägs Abilify/Aripiprazol och Zeldox/Ziprasidon kunna ge ångest hos vissa.

300 mg koffein eller tre koppar kaffe kan förvärra eller skapa ångest. Koffein kan också motverka effekten av bensodiazepiner på ångest.

Kost med högt fettinnehåll kan kanske öka ångest och depression.

Vid stark ångest och vissa ångestsjukdomar utan psykossjukdom kan psykotiska symptom uppstå tex vid PTSD.

SSRI-antidepressiva, som t.ex Sertralin och Citalopram har effekt mot ångest, andra ångestsjukdomar och tvångstankar. Antidepressiva sänker dödligheten med 40 % vid schizofreni.

Bensodiazepiner har effekt mot ångest, men effekten är måttlig och risken för beroende är liten vid daglig använding under högst en månad. I Sverige rekommenderas bensodiazepiner vid ångest vid schizofreni. Undvik att ta dem varje dag för dödligheten kan öka då med upp till 70 %. Höga doser bensodiazepiner under lång tid kan försämra kognitionen.

Bensodiazepiner har effekt mot ångest, men effekten är måttlig och risken för beroende är liten om användningen är dagligen under högst en månad. I Sverige rekommenderas bensodiazepiner vid ångest vid schizofreni. Undvik att ta dem varje dag för dödligheten kan öka då med upp till 70 %. Höga doser bensodiazepiner under lång tid kan försämra kognitionen. 

Det är svårt att bli helt kvitt ångest med medicinering, så lägg gärna till självhjälpsråd till medicineringen.

Vid socialfobi finns rapporterat att byte till Abilify/Aripiprazol minskar socialfobi, psykossymptom och förbättrar funktionsförmågan.

Panikångest vid schizofreni kan minska med bensodiazepinet Alprazolam eller vid byte till Seroquel/Quetiapine.

Ångest och ångestsjukdomar kan försämra funktionsförmåga och öka självmordsförsöken och därför viktiga att behandla.

 

Hur stark ångest har jag?

Mycket mild = Du har visst obehag på grund av oro ELLER bekymmer då och då, som uppstår mer än vanligt för de flesta normala individer.

Mild = Orolig ofta men kan vända snabbt uppmärksamheten åt andra saker.

Moderat = Orolig för det mesta och kan inte lätt vända uppmärksamheten till annat men ingen försämring i funktion ELLER tillfällig ångest med kroppslig påverkan, som svettningar, hjärtklappning men ingen försämring i funktion.

Moderat svår = Ofta, men inte dagligen, perioder av ångest med kroppslig påverkan, som svettningar, hjärtklappning ELLER några funktioner störs av ångest eller oro.

Svår = Ångest med kroppsliga besvär, som svettningar, hjärtklappning dagligen men inte under hela dagen ELLER många funktioner störs av ångest eller ständig oro. 

Extremt svår = Ångest med kroppsliga besvär som varar hela dagen ELLER de flesta funktioner störs av ångest eller ständig oro.

Från BPRS-testet som mäter symptom vid psykossjukdomar. BPRS-testet består av 23 frågor till och finns på viska.se.

 

Självhjälp:

 • Problem kan ge ångest, men löses problemet kan denna typ av ångest försvinna. Ibland kan sjukdomen göra att det är svårt att lösa problem. Ring då kommunens biståndshandläggare och be att få ett Personligt Ombud (gratis), som kan lösa dina problem och kanske minska din ångest och stress.

 • Pröva gärna också dessa andningsövningar, som anses vara mest effektiva mot akut ångest. Avslappningsövningar, mindfulness och yoga minskar också ångest, men förebyggande.

 • Försök minska på koffein, som kaffe. Tänk på att koffein minskar effekten av bensodiazepiner på ångest.
 • Känn igen vad som åtföljer ångesten, t.ex. får du huvudvärk, muskelspänning, svettningar, rädsla etc.

 • Säg åt dig själv att det är en signal på att något skrämmer dig.

 • Ta tre långsamma, djupa andetag. Lyssna till in- och utandningen.

 • Är du ensam skriv ner vad du oroar dig för, annars berätta det för någon.

 • Påminn dig att ångest är bara en känsla och att den kommer att gå över och det du oroar dig för inte kommer att hända

 • Ta ytterligare tre djupa, långsamma andetag. Försök hitta en aktivitet, som får dig att tänka på annat t.ex. ett dataspel, som kräver all din uppmärksamhet.

 • Identifiera situationer som ger ångest och gör en plan hur skall slippa det.

 • Ha en 10 minuters ångestperiod per dag för att slippa ångest på andra tider. Ägna dig bara åt ångest då. Ej nära läggdags. 

 • Att promenera eller jogga kan hjälpa när du får ångest.

 • Kontrollera i FASS om dina läkemedel kan ge ångest, som biverkan.

 • Ganska många appar finns för att förstå och hantera ångest. Det finns ganska många.  SAM-appen är gratis. Appar kan köras på vanlig dator med ARC Welder till webbläsaren Chrome eller programmet Bluestack.

  

Min egen behandling:

 • När jag får ångest tänker jag på några konkreta tillfällen då jag tidigare haft svår ångest och att jag då oroade mig helt i onödan. Jag går tillbaka till dem och minns hur min ångest var då.

 • Det är säkert samma sak denna gång också och jag tänker att ångesten är en skojare och bedragare, som försöker lura mig.

 • Sedan försöker jag ägna mig åt något svårt. En promenad kan vara bra för ångesten brukar försvinna då efter 5 minuter.

  När jag hade akut ångest för över 20 år sedan hittade jag på en ögonrörelseterapi mot ångest:

 • Ligg ner. Titta så långt till vänster du kan genom att vrida på ögonen. Titta så långt till höger du kan. Håll på så där i 5-10 minuter. Hjälpte ganska bra tyckte jag.

  Jag har aldrig använt medicin mot ångest utan bara använt självhjälp.

 

Kontakta läkare: 

 • Om hallucinationer och vanföreställningar ger dig ångest kan justering av antipsykotikadosen krävas.

 • Du kan också få lindrande läkemedel mot ångest, som SSRI-antidepressiva eller bensodiazepiner.

 • KBT mot ångest har bra effekt. En starkare KBT mot psykossymptom är under utveckling baserad på KBT mot ångest. 

Kommentarer   
Schizofreni
#5 Schizofreni 2022-04-27 16:25
SAM Appens url verkar bara gå till en ensam stackars bild, kanske fungerar länken https://mindgarden-tech.co.uk/ bättre till SAM Appen?

länk till mobilKBT funkar inte alls, en dag såsom denna.
Admin1
#4 Admin1 2017-06-05 19:30
Ja, just det agorafobi är torgskräck, men förklaringen som ges förklarar varför öppna platser ger ångest.
IngeF
#3 IngeF 2017-06-05 05:19
Agorafobi er vel egentlig angst for åpne plasser? (Agora = torg). Altså motsatsen til klaustrofobi.
Geta
#2 Geta 2017-06-04 16:29
Konstigt då att många med schizofreni bälgar i sig kaffe samtidigt som de tar medicin mot ångest.
Admin1
#1 Admin1 2017-06-04 16:21
Koffein eller kaffe kan blockera bensos effekt mot ångest är en ny intressant sak.

Du har inte rätt att posta kommentarer