Upp till Kamp

Viska utger nu självhjälpsboken "Upp till kamp!" med självhjälpsråd vid schizofreni.

Tryskey, Isa-Alise, Geta och Nissegossen, som har alla lång erfarenhet medverkar med egna kapitel med råd.

Boken består annars av självhjälpsråden, som finns på denna sajt.

Förhoppningen är att myndigheterna skall inspireras till att utarbeta en liknande bok, som skall spridas till alla med sjukdomen.

Boken finns som pdf-fil och kan laddas ner gratis här.