Sök efter typ av självhjälp

Självhjälpsbehandlingar mot ångest har utvärderats för att utröna om de har effekt:

Bäst effekt har:

- Självhjälpsböcker mot ångest har moderat effekt och särskilt mot panikångest, specifika fobier och socialångest.

- KBT via Internet har lovande effekt mot panikångest, fobier och PTSD.

- Avslappning verkar ha effekt mot en rad ångesttillstånd utom fobier.

Även dessa behandlingar kan ha effekt:

- Gingko biloba preparat (naturmedel) verkar ha lovande effekt mot ångest, men fler studier krävs.

- Inositol kan preliminärt ha effekt mot panikångest och tvångssyndrom, men större studier krävs.

- Withania Somnifera (Ashwagandha) har i en studie haft lovande effekt, men fler studier krävs.

- Vissa bevis finns för att kaffe leder kortsiktigt till högre ångestnivåer vid ångestsjukdom, men det finns inga undersökningar som visar vad som händer med ångesten, när man slutar att dricka kaffe.

- Motion verkar ha effekt mot ångest, men vid ångestsjukdomar är effekten sämre undersökt.

- Yoga har givit effekt i vissa undersökningar, men fler studier krävs.

Läs mer på Medscape.

Du har inte rätt att posta kommentarer