Regelbundna motionsprogram är bra vid schizofreni och kan förbättra det psykiska och fysiska välbefinnandet enligt en ny Cochrane genomgång av de 3 forskningsstudier, som finns.

Minst 30 minuters motion varje dag rekommenderas som en start.

Starta försiktigt och öka sedan motionen.

Forskarna fann att motion gjorde att bl.a ångest och depression minskade.

Mer forskning inom detta område krävs för att man skall kunna veta mer om motionens effekter.

Läs mer på Medscape.