Sök efter typ av självhjälp

About.com

About.com har Schizophrenia Health Coach, där man besvarar en mängd frågor hur man mår och vilken behandling man fått.

Sedan när allt är ifyllt får man råd om vad man skall ta upp med sin läkare.

Mycket intressant test.

Läs mer på About.com.

Du har inte rätt att posta kommentarer