Den ansedda tidskriften British Journal of Psychiatry skriver i en ledare:

Vid schizofreni är den förväntade livslängden förkortad med 20 år, främst på grund av hjärt-kärlsjukdom.

Fysisk aktivitet ändrar riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, men fysisk aktivitet är låg i denna patientgrupp.

Vi behöver snarast evidensbaserade interventioner som ökar fysisk aktivitet för att förbättra folkhälsan och minska förtida dödlighet hos personer med schizofreni.

Läs mer hos BJPsych