En brittisk undersökning visar att personer med schizofreni har en dålig livsstil, vilket kan ge en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Rökning, övervikt, dålig diet och ingen motion var mycket vanligt hos de som ingick i studien.

Livsstilen hos 102 personer med schizofreni i England jämfördes med normal befolkningen.

Män åt inte tillräckligt med frukt, grönsaker, mjölk och baljfrukter, medan kvinnor åt för lite mjölk och potatis.

För hela gruppen var portionerna av frukt och grönsaker i genomsnitt bara 16 per vecka, jämfört med rekommenderade 35.

86 % av kvinnorna och 70 % av männen var överviktiga, delvis beroende på brist på motion.

Blodfettsvärden var förhöjda hos 53 % och bara 2 personer (2 %) hade kvoten a-tokoferol till kolesterol under den godkända nivån 2.25.

70 % rökte och 54 % var storrökare med mer än 20 cigaretter per dag.

Skillnaderna i livsstil beräknades ge en 10 års risk för hjärtkärlsjukdom på 10,5 % för män, medan motsvarande siffra för kvinnor var 7 %.

För normal befolkningen är motsvarande siffror 6,4 % resp. 4,1 %.

Slutsatsen är att den fysiska hälsan vid schizofreni bör förbättras.

Kommentar:

En studie i Umeå nyligen rapporterade att 50 % har övervikt. Livsstilen borde tas upp i patientutbildningen, som egentligen alla skall få. Akademiska sjukhuset i Uppsala har gjort ett dataprogram Koll på maten, som kan användas för kostutbildning för personer med schizofreni. Kostar 870 kr. Egentligen borde nog brukar- och anhörigorganisationer engagera sig i kost- och motionsfrågor med kurser i matlagning och motion.

Källa:

Br J Psychiatry 2003; 183: 534-539