Sök efter typ av självhjälp

Självhjälp vid schizofreni skriver en klinisk psykolog om:

Att acceptera sjukdomen är viktigt. Förnekelse leder till vanföreställningar och acceptans till tänkande som hos friska.

Att ta ordinerad medicinen och träffa psykiatrin är den viktigaste självhjälpen.

Gruppterapi eller stödgrupper motverkar isolering, som stigmat kan skapa. Extremt viktigt att kunna diskutera sina symptom med andra som har liknande problem.

Sysselsättning och arbete också viktigt för bl.a självkänsla. Undvik stressiga jobb, som ofta misslyckas. Freud sa att kärlek och arbete är viktigast för människan och det tycker psykologen även gäller de med schizofreni.

Schizofrenidiagnosen säger inte vad du själv kan åstadkomma i livet. Låt inte diagnosen hindra dig från att nå dina mål.

Läs mer hos Brain Blogger.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-07-19 17:23
Ganska intressant artikel. Tänkte på det med acceptans. När sajten var ganska ny var det en kille som inte accepterade sin schizofreni utan förnekade den.

En kille som inte hade schizofreni tyckte att alla på sajten verkade friska utom han. Stämmer med vad artikelförfattaren sa.

Att ha någon att diskutera symptom med är jag inte helt säker på att man mår bättre av. En undersökning av forum, där man diskuterade sådant gav ingen mätbar effekt. Men det kan ju också bero på vilka svar man får och vad man anammar. Det kan ju finnas forum som är bättre och ger effekt. Ungefär som mediciner kan variera.

Du har inte rätt att posta kommentarer