Rökning

Rökning är vanligare än normalt vid schizofreni och bidrager till förkortad livslängd genom att ge hjärt-kärlsjukdomar. En granskning av litteraturen visar att vid svår psykisk sjukdom gäller:

  • Att Zyban passar bäst när man vill sluta röka (även om man röker lite) och var bättre än Champix.

  • E-cigaretter har ännu inte bevisade fördelar och tros kanske kunna ge biverkningar vid schizofreni.

  • Motion saknar bevisad effekt, men minskade rökning i en studie.

  • Att ge råd om att sluta röka har effekt.

  • Vid allvarlig psykisk sjukdom får man mer abstinens och behöver mer stöd därför.

  • Motion rekommenderas vid schizofreni för att minska risken för viktökning och störningar i ämnesomsättning. 

Läs mer hos The Mental Elf.