Sök efter typ av självhjälp

Socialstyrelsen har ett test där du kan göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter som du själv matar in. Dina uppgifter sparas inte i systemet.

Socialtjänstens beslut bygger på en individuell bedömning.

Om du till exempel har pengar på banken eller realiserbara tillgångar som aktier påverkar det din rätt till försörjningsstöd. 

Här finns Socialstyrelsens test.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-06-16 14:24
Har man ont om pengar konstant kan man kolla om man har rätt till försöjningsstöd. Handikappersättning finns också, men då måste man ha stora problem och behöva en hel del hjälp.

Du har inte rätt att posta kommentarer