Sök efter typ av självhjälp

Effekten av sociala medier är huvudsakligen okänd vid psykiska sjukdomar, men det är känt att internet används.

En litteraturstudie fann att det fanns två randomiserade studier på området med moderat kvalité. I studierna gavs psykoutbildning eller forum/e-postlistesupport av andra brukare.

Efter 3 månader upplevdes stressen mindre och sociala stödet upplevdes större för de med schizofreni. De som var mest nöjda upplevde dock ökat psykologiskt tryck. Bara dessa tre saker mättes. 

Användningen av sociala medier forum är allmänt förekommande och ökande, men förhållandet mellan sociala medier och psykisk hälsa är komplex, inte så väl känd och potentiellt skadlig.

Detta är skäl för ytterligare studier av detta område.

Bevis tyder på att socialt nätverkande kan kopplas till depression utom vid psykos, där effekten är motsatt att depressionen minskar. Ytterligare studier krävs dock.

Läs mer hos J Med Internet Res 2016;18(4):e92.

Läs hos The Mental Elf.

Kommentarer   
Geta
#4 Geta 2016-08-16 23:05
Inte många av oss på Viska skulle bli accepterade på Aspergerforum.
Admin1
#3 Admin1 2016-08-16 07:12
Så är det och de blir ofta avstängda från andra forum tyvärr och ofta ganska snabbt. Ofta efter en vecka eller två.
Geta
#2 Geta 2016-08-15 23:10
De som har svårast att bli accepterade bland vanligt folk, har nog mest nytta av ett sådant här forum.
Admin1
#1 Admin1 2016-08-14 17:04
Behovet av schizofreniforum varierar kraftigt mellan individer. Störst glädje verkar en liten grupp har som har ganska stora problem och svårare med kontakt utåt. Nog den viktigaste delen av deras liv.

Sedan kan nog inte bara sjukdomen förbättras utan andra saker, som ekonomi. Alla känner inte till bostadstillägg, avskrivning av studielån, minskad återbetalning av studielån eller billigare/ gratis tandvård.

Sedan om stressen minskar, så minskar nog många andra symptom också. Begränsningen är nog de som har kraftig kognitiv nedsättning för dem är det svårt att hjälpa sig själv som forumstöd faktiskt kräver.

Verkar också som den kognitiva förmågan förbättras efter ett par år här man får träna problemlösning och att formulera sig. Vid stört tal märks det i forumet för skrivandet blir svårbegripligt. Personer utifrån tycker att de flesta här inte verkar sjuka.

Du har inte rätt att posta kommentarer