Sök efter typ av självhjälp

Aerobisk motion, som ger flås - jogging och gym för bättrar också kognition = tankeförmåga

Personer med psykoser motionerar mindre än normalt jämfört med allmänheten. Beror på sjukdomen och faktorer som depression, kognitiva problem, rörelsesvårigheter eller smärta enligt en ny studie.

Studien är baserad på 200 000 personer i 50 olika länder.

WHO:s krav på motion med 150 minuter per vecka räknades som tillräcklig motion.

36 % färre med schizofreni än normalpersoner uppfyllde WHO:s motionskrav. För män med psykos var siffran 50 %.

Forskarna säger att mer motion kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom och förlänga livet. 

Läs mer hos PsychCentral.

Läs artikeln i Schizophrenia Bullentin.

Läs Viska:s Motion som medicin.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2016-11-05 14:00
The Mental Elf skriver om en undersökning där 57 % med schizofreni motionerade tillräckligt:

http://www.nationalelfservice.net/treatment/exercise/how-much-physical-activity-do-people-with-schizophrenia-engage-in/
Admin1
#2 Admin1 2016-08-31 19:51
Motion kan också förbättra kognitionen har man nyligen kommit fram till. De som vill jobba, slippa boendestöd och gruppboende skall satsa på att gymma eller jogga så mycket de orkar. Det bildas mer hjärnceller i hippocampus som ger en positiv effekt. Ett ämne BDNF frisätts vid motion, som tros ge positiva effekter.
björk
#1 björk 2016-08-29 15:26
jag gick förut på gym. Men frågar mej om de lönar sej! ?Jag är otillfreds med folket som är, där. Jag förespråkar inte dom. Märkbart ytliga. Till den största delen vad jag kan iaktta! Man kan inte vara sej själv. Att de ligger i en svunnen Era eller avlägsen tid. Då man kunde på något sätt va sig själv. Barrikaderna och hindren är alltför mäktiga på de psykiska planet. ingen idé. Jag hyser inga bestörtande känslor, dock. Men är det som det är
så kan man egentligen bara konstatera. Jag inser nog att ni är varskodda med vad jag pratar förtäljer om. Det nya samhället på gym struktur !
Det är för opersonligt. Helt enkelt. Som någon
klinik som bara finns. En del av den moderna infrastrukturen med allt vad det inbegriper.
Så drar man jämt med de men de gör inte jag.
Jag har hellre min skapelse där jag lite, liberal, center, kille. Inte för kretsen av motanhängare är befintlig men ! MEN MEN

Du har inte rätt att posta kommentarer