Sök efter typ av självhjälp

Vid tydlig nedsättning av kognitionen och vid disorganisation svårt att veta hur man mår

En ny studie har gjorts för att undersöka hur pålitligt personer med schizofreni (50 personer) rapporterar själv om sitt mående med testet Subjective Well-being under Neuroleptics scale-Short form (SWNS) genom att göra om testet kort tid efter första testet. 

Resultatet tydde på dålig tillförlitlighet av testet var kopplat till kognitiva nedsättning och disorganisation (ger stört tänkande, stört tal och stört beteende).

Bara 8 % fick identiska resultat vid samma testtillfälle.

Forskarna säger att personer med schizofreni med tydlig kognitiv nedsättning och disorganisation kan man inte riktig lita på när de bedömer själva sitt eget mående. 

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-09-06 20:34
Kanske bör man göra mer kognitiva tester inom psykiatrin för att man kan upptäcka hur mycket man kan lita på vad man säger. Men kunskapsläget är nog inte tillräckligt ännu. Sedan kan verbala tester vara bättre än skriftliga för majoriteten med schizofreni har dyslektiska besvär, så sådant kan störa också.

Du har inte rätt att posta kommentarer