Sök efter typ av självhjälp

UCLA

UCLA = University of California Los Angeles

En studie på 10 män och kvinnor i Los Angeles, som alla hade haft psykotiska symptom, men hade hög utbildning eller avancerade jobb.

De använde olika strategier för att hålla sig friska, som att undvika stressfyllda situationer, undvika droger/alkohol och ta medicinen.

De använde olika kognitiva strategier för att komma ifrån problematiska tankar och försöka komma fram till om de var verkliga.

Också religion och andlighet samt motion och diet användes mot symptom. För vissa hjälpte lugna platser. medan andra aktiverade sig.

Arbete och studier verkade distraherande, medan andra tyckte det gav en känsla att att tillhöra något.

Men hälften hade svårigheter i sitt dagliga liv, saknade nära kontakt med någon veckan innan eller hade haft hallucinationer eller vanföreställningar. 

Läs mer hos Newsroom UCLA.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-11-24 12:17
I Sverige arbetar 8 % mer än halvtid med psykossjukdom. Siffrorna är ungefär samma i de flesta länder. Jag tror att dessa fåtal framgångsrika har haft tur av olika slag, men har t.ex också varit noga att ta antipsykotikan. Hög IQ ger ett skydd att få schizofreni och mindre allvarlig sjukdom. Om man ser på kvarande symptom, så var de nästan normalvärden. Det som var anmärkningsvärt var att deras inkomster var lägre än normalt. Dvs deras arbetsinsatser var inte normalt värderade. Det talar delvis mot att de var framgångsrika annat relativt till andra med schizofreni.

Du har inte rätt att posta kommentarer