Sök efter typ av självhjälp

Läkemedelsföretaget Otsuka ligger bakom testet

Ett enkelt frågetest med 6 frågor kan förutse återfall i psykos med 77 % säkerhet och då skall man svarat ja på minst 3 av de 6 frågorna för att få medel till hög risk för psykos.

Frågorna handlar om ångest och socialisolering. Testet kallas för RASP Screener

Testet frågar om ångest och nervositet, rastlös och spänd, arg och irriterad, undviker andra, sömnbrist och något upprörande har inträffat.

Läs mer i OpenMinds.

Personer med schizofreni sägs själv upptäcka psykos i 70 % av fallen, men anhöriga 93 %. Så anhöriga är bättre än detta test. Det finns ett test tidigare, som heter Birchwoods Warning Scale, som finns på sajten. Det har 8 frågor varav 3 förekommer i RASP Screener.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-03-29 18:24
Intressant med ett enkelt kort test, men det måste nog testas utförligare. Bäst vore nog om anhöriga gjorde testet för de verkar bättre på att upptäcka psykostecken än vad vi själva är. Om anhöriga gör testet kanske det blir nära 100 %. De träffar ju rätt i 93 % utan test.

Du har inte rätt att posta kommentarer