Forskare har studerat självprat under lång tid. På 1880-talet var forskare särskilt intresserade av vad människor säger till sig själva, varför de pratar med sig själva och syftet med självprat.

Tre kategorier av självprat finns, som skiljer sig beroende på rösttonen.

Positivt självprat: Uppmuntrar och förstärker positiva övertygelser om en person. Att delta i positivt självprat kan minska ångest och förbättra koncentration och fokus.

Negativ självprat: Vanligtvis involverar en kritisk och avskräckande dialog.

Neutral självprat: Denna typ av självprat är inte signifikant positiv eller negativ. Kan användas för att ge instruktioner till sig själv snarare än att förstärka eller uppmuntra en viss tro eller känsla.

Det finns högt och ohörbart självprat.

Självprat är inte symptom på psykisk sjukdom utan ett normalt beteende.

Läs mer hos MedicalNewsToday.