Ungefär en fjärdedel av svenskarna får ångest någon gång i livet.

Det är obehagligt men inte farligt.

Om ångesten upptar en stor del av ditt liv och begränsar din vardag ska du söka vård.

I vår nya folder kan du läsa mer om ångestsyndrom.

Läs mer hos RSMH.