Det kan vara svårt att sluta skada sig själv.

Du kan också uppleva att behovet att skada dig själv ökar efterhand.

Det är viktigt att du får hjälp på ett tidigt stadium.

Läs mer om självskadebeteende och om var du kan vända dig i vår nya folder.

Läs mer hos RSMH.