Åsa Höij är bland annat andre vice ordförande för RSMH och driverföreläsarföretaget psykkonsult.

I detta avsnitt berättar hon om sina erfarenheter av höra röster och delta i rösthörargrupp.

I RSMH finns en digital rösthörargrupp som drivs i samarbete med ABF.

Läs mer hos RSMH.