D-vitamintillskott verkade inte vara kopplat till bättre mental hälsa eller metabola utfall efter 6 månader hos personer med sin första psykos enligt en randomiserad studie.

Studiegruppen hade signifikant låga D-vitaminnivåer, särskilt svarta deltagare och de som identifierade sig som en annan underrepresenterad ras eller etnisk grupp.

Forskarna noterade behandlingens säkerhet och att den signifikant ökade koncentrationerna av 25-hydroxivitamin D.

Läs mer hos Healio.