Sök efter typ av självhjälp

Caroline Nilsson skriver på RSMH-bloggen om att arbeta med sin personliga utveckling.

När hon läste boken B-laget av Freddot Carlsson-Andersson fick hon lära sig saker hon inte tidigare vetat om sin diagnos.

Caroline har Aspergers syndrom, som bland annat innebär att man uppfattar omvärlden mer intensivt än andra människor.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2022-05-17 15:34
När man närmar sig psykos kan hjärnan lätt bli överbelastad. Då skall man ta det lugnt, vila och ha det tyst. Om hjärnan slipper hantera en massa sinnesintryck så kan man snabbt förbättras på ett par dagar. Att prata med folk är krävande, så det kanske inte är bra när hjärnan redan är överbelastad för det blir troligen värre.
Geta
#2 Geta 2022-05-17 14:27
Vid schizofreni vill man gärna dra sig undan för allt blir så överväldigande. Det kan bli ensamt men energi laddar, man när man är själv.
Admin1
#1 Admin1 2022-05-16 17:30
Hon skriver att: personer med autism/Aspergers syndrom upplever världen på ett extremt sätt. De uppfattar den så intensivt att det kan bli svårt eller outhärdligt. Men även vid schizofreni kan man bli bombarderad med sinnesintryck, som normala personer automatiskt filtrerar bort. Detta gör att hjärnan blir överbelastad och fungerar sämre. Det finns också tankestörningar med ökat tankeflöde, som kan störa tänkandet. Men det är nog individuellt hur stora dessa problem är.

Du har inte rätt att posta kommentarer