Sök efter typ av självhjälp

Viska:s självhjälpsbok för schizofreni  Upp till Kamp! har uppgraderats och utökats kraftigt och är nu på 150 sidor. Kapitlen har numera illustrationer.

Boken är inte helt klar (1 intervju saknas), men det är bättre med en nästan färdig upplaga jämfört med en gammal och delvist inaktuell.

Många nya kapitel finns och en del av dessa skrivna av medlemmar, som:

En typisk dag i mitt liv samt Intervjuerna.

Melun har skrivit hur han slutade röka och hur han gick ner 52 kg.

Isa-Alise har skrivit Efter återhämtningen.

Läs självhjälpsboken här. Finns annars som menyalternativet Självhjälpsbok.

Denna självhjälpsbok är tänkt både för dig som hör röster likväl som för dig som arbetar med rösthörare.

Här finns strategier som bland annat bygger Marius Romme och Sandra Eschers forskning om rösthörande.

Strategierna kan hjälpa till att få kontroll över rösterna så att de inte längre är enerverande eller hotfulla mot rösthöraren

Pris: 50:- + porto

Beställ boken hos RSMH.

Självhjälp vid schizofreni skriver en klinisk psykolog om:

Att acceptera sjukdomen är viktigt. Förnekelse leder till vanföreställningar och acceptans till tänkande som hos friska.

Att ta ordinerad medicinen och träffa psykiatrin är den viktigaste självhjälpen.

Gruppterapi eller stödgrupper motverkar isolering, som stigmat kan skapa. Extremt viktigt att kunna diskutera sina symptom med andra som har liknande problem.

Sysselsättning och arbete också viktigt för bl.a självkänsla. Undvik stressiga jobb, som ofta misslyckas. Freud sa att kärlek och arbete är viktigast för människan och det tycker psykologen även gäller de med schizofreni.

Schizofrenidiagnosen säger inte vad du själv kan åstadkomma i livet. Låt inte diagnosen hindra dig från att nå dina mål.

Läs mer hos Brain Blogger.

Att ha kognitiva funktionsnedsättningar kan till exempel vara svårigheter att lära in och minnas, att planera och att hålla uppmärksamheten och koncentrationen.

Man kan till exempel ha svårt att komma ihåg saker, planera sin tid eller hitta i sin omgivning.

Då kan hjälpmedel vara ett bra stöd. 

Läs mer i RSMHBloggen.

En orsak till att stress gör dig fet är att ämnesomsättningen i kroppen minskar, enligt en ny amerikansk studie.

Daglig stress kan leda till en viktökning på fem kilo per år, enligt studien.

Läs mer i Sveriges Radio. Tack Geta för tipset!