Sök efter typ av självhjälp

Coping with Schizophrenia av K. Gournay och D. Robson är en ny självhjälpsbok.

Boken är på bara 160 sidor och kostar 67 kr.

Det är inte alls samma bok, som skrevs av två psykologer och som hade samma titel.

Läs mer hos Adlibris.

Amazon finns mer information om boken.

Boken finns recenserad här.

Viktiga fakta i boken kan du läsa här.

Nu finns ett test på Viska, som på engelska heter Warning Signal Scale, men som här heter Har jag risk för återfall i psykos?

Testet består av 8 frågor och om man besvarar alla med Ja, så kan man ha hög risk för återfall i psykos.

Besvären skall dock varat i 2 veckor.

Om du får 6-7 ja, så kan du ju upprepa testet senare för att se om ytterligare försämring skett.

Testet finns omnämnt i boken Surviving Schizophrenia, men verkar komma från England och är vetenskapligt testat.

Du hittar testet i självtester

Den ansedda tidskriften British Journal of Psychiatry skriver i en ledare:

Vid schizofreni är den förväntade livslängden förkortad med 20 år, främst på grund av hjärt-kärlsjukdom.

Fysisk aktivitet ändrar riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, men fysisk aktivitet är låg i denna patientgrupp.

Vi behöver snarast evidensbaserade interventioner som ökar fysisk aktivitet för att förbättra folkhälsan och minska förtida dödlighet hos personer med schizofreni.

Läs mer hos BJPsych

Hemsidan Bättre psykosvård erbjuder dig en 50 minuters utbildning på webben om Sjukdomshantering och återhämtning.

Utbildningen riktar sig inte enbart till brukare utan också till anhöriga och personal.

Här kan du läsa deras senaste nyhetsbrev.

Moodscope är en sajt för personer med depression eller bipolär.

Som medlem, vilket är gratis, kan man göra dagligen ett enkelt vetenskapligt baserat test på humöret som man noterar i ett diagram för att se hur man mår.

Man kan ange vänners e-postadress, så att de får besked om ens värden och så de kan stötta en om humöret är lågt.

Många har förbättrats av denna enkla metod.

Läs mer på Moodscope.