Sök efter typ av självhjälp

Självhjälpsbehandlingar mot ångest har utvärderats för att utröna om de har effekt:

Bäst effekt har:

- Självhjälpsböcker mot ångest har moderat effekt och särskilt mot panikångest, specifika fobier och socialångest.

- KBT via Internet har lovande effekt mot panikångest, fobier och PTSD.

- Avslappning verkar ha effekt mot en rad ångesttillstånd utom fobier.

Även dessa behandlingar kan ha effekt:

- Gingko biloba preparat (naturmedel) verkar ha lovande effekt mot ångest, men fler studier krävs.

- Inositol kan preliminärt ha effekt mot panikångest och tvångssyndrom, men större studier krävs.

- Withania Somnifera (Ashwagandha) har i en studie haft lovande effekt, men fler studier krävs.

- Vissa bevis finns för att kaffe leder kortsiktigt till högre ångestnivåer vid ångestsjukdom, men det finns inga undersökningar som visar vad som händer med ångesten, när man slutar att dricka kaffe.

- Motion verkar ha effekt mot ångest, men vid ångestsjukdomar är effekten sämre undersökt.

- Yoga har givit effekt i vissa undersökningar, men fler studier krävs.

Läs mer på Medscape.

På Länsstyrelsens databas kan man enkelt söka efter stiftelser att söka pengar ur.

Det går att skriva in sökord, till exempel psyk.

Varje stiftelse har någon enkel matnyttig information om stiftelsens ändamål och även hur mycket pengar som stiftelsen förvaltar.

Du hittar databasen att söka i här.

- Människor blir förvånade när vi säger att det går att gå igenom ångesten i stället för att fly undan den, berättar Urban Bengtson.

- Först har du situationen, sedan reaktionen och därefter valt beteendet. Situationen och den automatiska, känslomässiga reaktionen kan du i det läget inte göra något åt, men beteendet kan man välja, säger Åsa Kadowaki.

Att undvika en obehaglig situation ger en kortsiktig vinst i form av uteblivet obehag, men medför i gengäld en större känslighet för liknande situationer i framtiden.

Att göra tvärtom ger motsatt resultat.

Det som till en början framkallade mycket ångest blir successivt mindre och mindre obehagligt.

För att bli trygg måste man först klara av att vara rädd.

Från Dagens Nyheter.

RSMH har kommit med en broschyr, som heter Att leva med psykos.

Broschyren kan beställas från RSMH och kostar 15 kr.

Beställ här.

Upp till Kamp

Viska utger nu självhjälpsboken "Upp till kamp!" med självhjälpsråd vid schizofreni.

Tryskey, Isa-Alise, Geta och Nissegossen, som har alla lång erfarenhet medverkar med egna kapitel med råd.

Boken består annars av självhjälpsråden, som finns på denna sajt.

Förhoppningen är att myndigheterna skall inspireras till att utarbeta en liknande bok, som skall spridas till alla med sjukdomen.

Boken finns som pdf-fil och kan laddas ner gratis här.